Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2008

Τοπικά Δίκτυα Ενεργών Πολιτικών : Άμεση ανάγκη !!!


Σε λογικές που θέλουν / προτείνουν το"κλείσιμο" ή την "κατάργηση" των πάλαι ποτέ Δημοτικών Οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ, προτείνω την ανασυγκρότηση / ουσιαστική μετεξέλιξή τους και μετονομασίας τους σε ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.


Το εύρος λειτουργίας των Τοπικών Δικτύων Ενεργών Πολιτών, όπως επίσης ο ρόλος και αποστολής τους αποτυπώνεται με απόλυτη σαφήνεια και καθαρότητα στο ισχύον Καταστατικό του Κινήματος.

Η προτεινόμενη μετονομασία και μετεξέλιξη των Δημοτικών Οργανώσεων σε Τοπικά Δίκτυα Ενεργών Πολιτών, δίνει την πραγματική διάσταση των νέων σχέσεων που επιθυμεί και επιδιώκει να διαμορφώσει το ΠΑΣΟΚ με την ίδια την κοινωνία. Ωστόσο, για να μην πάει "άπατη" και αυτή η προσπάθεια, θα πρέπει να συνοδευτεί με ένα σαφές / ρεαλιστικό και συγκεκριμένο πιλοτικό πλάνο ανασυγκρότησης και επαναλειτουργίας των σημερινών ΔΟ, με λιτές και ευέλικτες δομές οργάνωσης που θα ευνοούν και θα ενισχύουν την αμφίδρομη / διαλεκτική σχέση "Κινήματος - Κοινωνίας - Κινήματος". Αυτό βεβαίως προϋποθέτει μια νέα αντίληψη στις δομές / οργάνωση και λειτουργία συνολικά του Κινήματος.

Οι περιοχές και τα πρόσωπα που θα επιλεγούν για :
[α] Την πιλοτική έναρξη λειτουργίας των Τοπικών Δικτύων Ενεργών Πολιτών &
[β] Την ανάδειξη του νέου ρόλου και αποστολής τους,
θα πρέπει να έχουν επιδείξει - με τις μέχρι σήμερα δράσεις και πρωτοβουλίες τους - πνεύμα ενθουσιασμού και διάθεσης για συμμετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες προώθησης ουσιαστικών αλλαγών και τομών, απαλλαγμένοι από στείρες συντεχνιακές / τοπικίστικες διεκδικήσεις. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιπαρατεθούν γόνιμα και δημιουργικά με παλαιοκομματικές λογικές, αποφεύγοντας ανούσιες συγκρούσεις & ατέρμονες ομφαλοσκοπήσεις, επικεντρώνοντας τη δύναμη των ενεργειών τους στην ανάδειξη της ουσίας και των αποτελεσμάτων των ενεργειών τους.

Χρειάζεται η συμβολή / συνδρομή νέων και άφθαρτων προσώπων! Το ΠΑΣΟΚ, επιβάλλεται να ανασυνταχθεί και να εστιάσει τις προσπάθειές του στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, διαμορφώνοντας ένα ελκυστικό / ρεαλιστικό πλαίσιο ιδεολογικών και πολιτικών θέσεων που θα λειτουργήσει ως μαγνήτης προσέλκυσης - συσπείρωσης νέων μελών-φίλων-μαχόμενων ενεργών πολιτών.

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Vs Δημοτικές Οργανώσεις "σφραγίδες" :

1] Βασικό κύτταρο για τη σταθερή ανάπτυξη / μετεξέλιξη του Κινήματος, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και την ουσία των προβλημάτων που την απασχολούν,

2] Κομβικό σημείο για την ουσιαστική ενίσχυση της διαλεκτικής σχέσης Κινήματος [Κορυφής] και Κοινωνίας [Βάση] & κατ’ επέκταση τη σταδιακή αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία

3] Σημείο αναφοράς για την ουσιαστική προβολή / επικοινωνία – με όλα τα διαθέσιμα μέσα και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο – των πολιτικών θέσεων /πρωτοβουλιών του Κινήματος, για την διευθέτηση / επίλυση τοπικών και ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων,

4] Σημείο προβολής και ανάδειξης των πρωτοβουλιών και των αποτελεσμάτων που επέτυχαν τα Τοπικά Δίκτυα Ενεργών Πολιτών, είτε ως αποτέλεσμα πολιτικής δράσης ενταγμένης σε ένα συγκεκριμένο πλάνο πολιτικής δράσης του Κινήματος ή ως αποτέλεσμα συνεργασίας με Επιτροπές Πρωτοβουλίας Πολιτών / ΜΚΟ κλπ επί τη βάση κοινά αποδεκτού πλαισίου αρχών και στόχευσης

5] Σταθερό σημείο επαφής και επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία, μέσω του οποίου διευκολύνεται ο διάλογος, η διαβούλευση και ενισχύονται σταθερά τις διαταγμένες σχέσεις εμπιστοσύνης πολιτών και πολιτικής, πολιτών και Κινήματος,

6] Σημείο αναφοράς για την ενίσχυση και σταθερή ενδυνάμωση του αυτόνομου πολιτικού λόγου του Κινήματος,

7] Σημείο επαφής /εξοικείωσης των πολιτών με τις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και ανταλλαγής θέσεων και απόψεων blogs etc

8] Φυτώριο ιδεών / προτάσεων, μέσω των οποίων εμπνέεται, επαναπροσδιορίζοντας έγκαιρα τα σημεία εστίασής του σύμφωνα με τις ανάγκες των καιρών και βεβαίως της κοινωνίας

Αν υπάρχει διάθεση & θέληση....τότε έχουμε ελπίδες !!!

Για το πρώτο είμαι σίγουρος...για το δεύτερο όμως [θέληση] ....?

e-Περιηγητής [ΔΧΜ], Ιανουάριος 2008

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008

Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεκτικών σχεδίων ανάπτυξης του Δήμου
Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεκτικών σχεδίων ανάπτυξης του Δήμου με ρεαλιστικούς στόχους, που απηχούν των απαιτήσεων και προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας :Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Δημοτικής Αρχής και την ... παρουσίαση-τελική έγκριση του Προϋπολογισμού 2008 για το Δήμο Χολαργού [!], κατέγραψα ένα σύνολο σκέψεων σχετικά με τη διαδικασία που θα επιθυμούσα να βιώσω ως Δημότης/Έλληνας Φορολογούμενος για το σχέδιο μεσο-μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της περιοχής διαμονής μου. Η γραπτή αποτύπωσή τους σε ένα χαρτί και εκ νέου ανάγνωσή τους, με έκαναν να νοιώσω ότι μάλλον ζητάω πολλά για τα σημερινά δεδομένα και πρακτικές διοίκησης / διαχείρισης του Δήμου !!! Στις αμέσως επόμενες γραμμές παραθέτω μερικές από αυτές τις σκέψεις μου :


ΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ : Το πλάνο δράσης για την ανάπτυξη του Δήμου, αναδεικνύεται για τη Δημοτική Αρχή σε βασικό εργαλείο για τη διοίκηση ενός συνόλου συνεκτικών δράσεων, με σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους, όπου :

(α) Προβλέπεται μια ισορροπημένη ανάπτυξη της περιοχής – σύμφωνα με τις ανάγκες του σήμερα και τις ευκαιρίες που διαφαίνονται στο άμεσο μέλλον - χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν αντίστοιχα τις δικές τους ανάγκες με αντίστοιχα μοντέλα ανάπτυξης,

(β) Απηχούν των απαιτήσεων και προσδοκιών των δημοτών και των παραγωγικών τάξεων, αξιοποιώντας κατά τρόπο βέλτιστο τους διαθέσιμους πόρους και τις ανεγνωρισμένες αναπτυξιακές – παραγωγικές και ανταγωνιστικές δεξιότητες του Δήμου, χωρίς όμως το σύνολο των δράσεων να αποβαίνει σε βάρος της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Δήμου,
Κεντρικός στόχος του σχεδίου ανάπτυξης είναι : Η διαμόρφωση μιας περισσότερο ελκυστικής και ανταγωνιστικής πόλης με σημείο αναφοράς τον ίδιο τον άνθρωπο και το «οικοσύστημα» στο οποίο ζει και αναπτύσσεται.

Η Δημοτική αρχή & αιρετοί εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας :
 1. Ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις επιδόσεις των επιμέρους δράσεων που έχει ενσωματώσει στο σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου,
 2. Διασφαλίζουν την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, ως προς τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεών της σε σχέση πάντοτε με τους αντίστοιχους στόχους που είχε θέσει και γνωστοποιήσει με τις προγραμματικές της θέσεις και προτάσεις,
 3. Ενθαρρύνουν / διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες ανασκόπησης των αποτελεσμάτων του έργου της, καταγράφοντας και αξιοποιώντας τις απόψεις / θέσεις / προτάσεις της τοπικής κοινωνίας έτσι ώστε μετά από αξιολόγησή τους να ενσωματωθούν σε κείμενα αποφάσεων του Δήμου ή αντίστοιχα κείμενα προτάσεων / θέσεων.
 4. Επενδύουν στη διαμόρφωση νέων σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία, ενημερώνοντας τα μέλη της με όλους τους όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης του Δήμου, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας στη συνδιαμόρφωση των σχεδίων ανάπτυξης του Δήμου.
Μήπως ζητάω πολλά ?
e-Περιηγητής [ΔΧΜ], Ιανουάριος 2008

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2008

Επενδύοντας στις σχέσεις εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία


Επένδυση στη διαμόρφωση και καθιέρωση θεμελιωδών αρχών & πιστεύω που θα εμπνέουν και θα υποκινούν την τοπική κοινωνία :
Αφετηρία για την έναρξη των προσπαθειών κάθε Δημοτικής Αρχής -που έχει σαφές όραμα και θέσεις για τη τοπική κοινωνία - για την ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και τα μέλη της, είναι η διαμόρφωση και προαγωγή ενός συνόλου θεμελιωδών αρχών & πιστεύω, τα οποία:
(α) Θα εμπνέονται από την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής,
(β) Θα διέπουν τις πολιτικές και φιλοσοφία διοίκησης της Δημοτικής Αρχής, όπως επίσης τη στάση και συμπεριφορά του συνόλου των αιρετών εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας,
(γ) Θα δεσμεύουν τις Δημοτικές Αρχές & τους αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και θα αποκρούουν κάθε προσπάθεια μονομερούς ανατροπής τους προς όφελος μικροκομματικών συμφερόντων – συντεχνιών – προσωπικών διεκδικήσεων,
(δ) Θα τυγχάνουν της αποδοχής της πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών της,
(ε) Θα εμπνέουν τη στάση και συμπεριφορά των μελών της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη κοινά αποδεκτών στόχων προς όφελός της συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη του Δήμου.
Η ανωτέρω προσπάθεια, αποτελεί έργο μακράς πνοής και απαιτεί περαιτέρω ενέργειες για την εδραίωσή της. Ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εδραίωση νέων σχέσεων εμπιστοσύνης της Δημοτικής Αρχής με την τοπική κοινωνία και τους πολίτες της.

Ελεύθερη έκφραση & Διάλογος :
Νέα προσέγγιση: Σε ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και την ελεύθερη έκφραση για τοπικά και ευρύτερα κοινωνικά θέματα, δεν μπορεί παρά να αποτελούν δύο από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους που συμβάλλουν στη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των Πολιτών – Πολιτείας / Τοπικών Αρχών.

Στις ημέρες μας, αυτού του είδους η αμφίδρομη σχέση, θα πρέπει να υπερβεί τα όρια των «θεσμοκεντρικών μορφών επικοινωνίας & διαλόγου» που ισχύουν σε κάθε δημοκρατική κοινωνία. Θα πρέπει να υπάρξει μια νέα προσέγγιση, όπου η ανάδειξη και καθιέρωση νέων διαύλων επικοινωνίας και διαλόγου με την τοπική κοινωνία (Χρήση της τεχνολογίας – Δημοψηφίσματα – Διαβουλεύσεις κλπ), θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία Πολιτών – Κέντρων λήψης αποφάσεων.

Οι Δημοτικές Αρχές θα πρέπει να τολμήσουν και να επενδύσουν προς αυτή τη κατεύθυνση με στόχο :

(α) Την έμπρακτη ενίσχυση πρωτοβουλιών – πέραν των θεσμοθετημένων διαδικασιών - για την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και ιδεών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν / επιλυθούν προβλήματα που είτε δυσχεραίνουν τη καθημερινή ζωή των πολιτών ή περιορίζουν την αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της πόλης,
(β) Τη σταδιακή μετάβαση από την «εποχή της διαχείρισης χρονιζόντων προβλημάτων» (βλ. διαχείριση απορριμμάτων - χώροι στάθμευσης κλπ) , στην «εποχή της οριστικής διευθέτησής τους», μετά από σύνθεση απόψεων και ευρεία αποδοχή και συναίνεση των επιλεγέντων λύσεων,
(γ) Τη διαμόρφωση κατάλληλου «Δημοτικού κλίματος» που θα προάγει το διάλογο, εξασφαλίζοντας έτσι ουσιαστική συζήτηση και ωρίμανση σχετικών προτάσεων που απαιτούν ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης και αποδοχής (μακροπρόθεσμοι στόχοι, διαρθρωτικές αλλαγές κλπ).

Με τη καθιέρωση εναλλακτικών μορφών ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για τα τοπικά δρώμενα και εξελίξεις, όπως επίσης με τη σταθερή διευκόλυνση αυθεντικών μορφών διαλόγου Δημοτικής Αρχής & Τοπικής Κοινωνίας :
(α) Ο Δημότης δεν θα είναι παθητικός δέκτης των αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής και των εκπροσώπων του, αλλά Ενεργός Δημότης που θα συμμετάσχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση, υλοποίηση και έλεγχο πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής και δη για θέματα που αφορούν την ίδια του την πόλη,
(β) Θα απελευθερωθούν – σταδιακά - οι ατομικές δυνάμεις των πολιτών και να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα συλλογικών δράσεων και δη για την επίτευξη κοινά αποδεκτών στόχων που υπερέχουν των προσωπικών στόχων και επιδιώξεων των συμμετεχόντων.

Κατά συνέπεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να ξεκινήσει η οικοδόμηση νέων σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Δημοτικής Αρχής-Τοπικής Κοινωνίας όπως επίσης να περιοριστεί η ανεγνωρισμένη αποξένωση των Πολιτών από την Πολιτική & τους πολιτικούς εκπροσώπους του.

e-Περιηγητής [ΔΧΜ], Ιαν.2008

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2008

Η Γειτονιά, κύτταρο ανάπτυξης του Δήμου
Είμαι πεισμένος ότι η γειτονία, θα μπορούσε να αναδειχτεί σε βασικό κύτταρο του Δήμου, εάν και εφόσον υπήρχαν εμπνευσμένες Δημοτικές Αρχές με όραμα και θέσεις ουσίας για την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών διοίκησης & ανάπτυξης του Δήμου.
Δεν σας κρύβω ωστόσο την πεποίθησή μου ότι, την πραγματική δύναμη για τέτοιου είδους «ουσιαστικές αλλαγές στα τοπικά δρώμενα», διαθέτουν οι ενεργοί πολίτες, οι οποίοι ενώνοντας τη δύναμη της σκέψης - του λόγου τους και της δράσης τους, μπορούν να μοιραστούν ιδέες – να συζητήσουν μεταξύ τους και τέλος να διαμορφώσουν ρεύμα αλλαγών στις τοπικές τους κοινωνίες.


Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, «αυτό-οργανώνω» τη σκέψη μου και καταθέτω σύντομο κείμενο θέσεων μέσω του οποίου και υποστηρίζω ότι, η πάλαι ποτέ Γειτονιά μπορεί να αναδειχτεί σε βασικό κύτταρο ανάπτυξης του Δήμου με στόχο :
 • Την σταθερή ενίσχυση της ανθρώπινης συναναστροφής και επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών του Δήμου (περιορισμός της αποξένωσης των πολιτών). Για παράδειγμα, η ανάπλαση ανοικτών δημοτικών χώρων (όπως : πλατείες – αλσύλλια – παιδικές χαρές κλπ), με στόχο να καταστούν περισσότερο χρηστικοί - προσβάσιμοι και ασφαλείς για τους δημότες, μπορούν να αποτελέσουν για τους δημότες ιδανικά σημεία κοινωνικής συνεύρεσης και συναναστροφής με τους κατοίκους της περιοχής,
 • Την ενίσχυση του θεσμού εθελοντικής συμμετοχής των Δημοτών σε στοχευμένες δράσεις και συλλογικές πρωτοβουλίες (π.χ Ανακύκλωση σκουπιδιών – Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών ως προς τις πρακτικές και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται), προβάλλοντας κατά τρόπο συνεπή τα θετικά αποτελέσματα και εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσω αυτών και συνέβαλλαν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,
 • Την ενθάρρυνση πιλοτικής εφαρμογής μέτρων ή άλλων καινοτόμων πρωτοβουλιών, όπως αυτές προτείνονται από τους ίδιους τους πολίτες, για την αντιμετώπιση - επίλυση προβλημάτων της περιοχής ή και για την ανάδειξη / προαγωγή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου,
 • Την πιλοτική εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση / επίλυση καθημερινών προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη ζωή των πολιτών, έτσι ώστε μετά την αξιολόγηση και έλεγχο αποτελεσματικότητας και απόδοσης των μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοτικής Αρχής, να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για ευρύτερη εφαρμογή προς όφελος της τοπικής κοινωνίας Η συστηματική καταγραφή των αποτελεσμάτων και εμπειριών που αποκτήθηκαν από αντίστοιχες δράσεις, δίνει τη δυνατότητα για τη διαμόρφωση μιας «Δημοτικής βάσης δεδομένων συλλογικών δράσεων – εμπειριών και επιτευγμάτων». Η εν λόγω βάση δεδομένων, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως πολύτιμη πηγή γνώσης, τόσο για τον ίδιο το Δήμο όσο και για άλλους όμορους Δήμους, που επιδιώκουν την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών σε αντίστοιχα θέματα.

Υπάρχουν περιθώρια ... Υπάρχει διάθεση ?

e-Περιηγητής [ΔΧΜ], Ιαν 2008

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

Σκεπτόμενος τον Προσυνεδριακό διάλογο του ΠΑΣΟΚ - Θέσεις / Απόψεις


Προβληματιζόμενοι με τα τεκταινόμενα στην κοινωνία μας αλλά και στο ΠΑΣΟΚ ειδικότερα, συνειδητοποιούμε την αξία και δύναμη του απλού – καθημερινού αλλά συνάμα τεκμηριωμένου λόγου / σκέψης και διεκδικούμε το πλέον δύσκολο : ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ !.

Διεκδικούμε την άποψή μας, το όραμά μας σχετικά με το τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε να χτίσουμε σήμερα έτσι ώστε αυτό να είναι προκλητικό και επαρκές για τις γενιές του ΑΥΡΙΟ.

Ως μέλη / φίλοι του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως ως ενεργοί πολίτες, δεν μπορούμε παρά να οραματιζόμαστε το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, με όλους τους όρους και τα χαρακτηριστικά ενός Ανοιχτού Κινήματος / Κόμματος σκεπτόμενων ενεργών πολιτών.

Επιθυμούμε να απαλλαγούμε από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, προβαίνοντας σε δημιουργική κριτική ακόμα και σε όσα συμβαίνουν σήμερα με όρους του παρελθόντος [βλ. διαδικασίες συγκρότησης των νέων οργάνων του ΠΑΣΟΚ και επιλογής προσώπων που θα οδηγήσουν το Κίνημα στην πλέον κορυφαία για αυτό πολιτική στιγμή : Το Συνέδριο], χωρίς ωστόσο να επιθυμούμε την αυτό-παγίδευσή μας σε μια στείρα και ανούσια ομφαλοσκόπηση!

Διεκδικούμε και απαιτούμε όπως, ο προσυνεδριακός διάλογος και οι διεργασίες που θα εξελιχθούν από σήμερα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Συνεδρίου, να εγγυηθούν και να διασφαλίσουν μια ουσιαστική διαλεκτική σχέση Κορυφής – Βάσης, ικανής και αναγκαίας για τη διαμόρφωση πολιτικών θέσεων και πλάνων δράσεων / παρεμβάσεων, που θα καταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως τον πλέον αξιόπιστο / φερέγγυο πολιτικό φορέα που θα είναι σε θέση να εγγυηθεί :

 • Τη δημοκρατική – διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία του προς όφελος της Ελληνικής Κοινωνίας και των πολιτών της
 • Την ανοιχτή – ελεύθερη & εθελοντική συμμετοχή των πολιτών, αναδεικνύοντας μέσα από διεργασίες ουσιαστικής διαβούλευσης, τη δύναμή του να αντιπαρατεθεί στην σημερινή κοινωνία της ανασφάλειας, με την ανάδειξη / προβολή και υιοθέτηση του οράματος των ισχυρών / ενεργών πολιτών του σήμερα, για μια κοινωνία ανοιχτή – δίκαιη, για μια κοινωνία με επίκεντρό της τον Άνθρωπο & το Περιβάλλον, για μια κοινωνία των ίσων ευκαιριών & δυνατοτήτων για όλους, για μια κοινωνία που αποτρέπει τον κοινωνικό αποκλεισμό,
 • Την άμεση δημοκρατία στη λήψη αποφάσεων και περαιτέρω διεύρυνσή της κατά τα πρότυπα ενός σύγχρονου κινήματος, με σταδιακή αποκέντρωση των εξουσιών από την κορυφή στη βάση με την ευρύτερη δυνατή νομιμοποίηση των συλλογικών οργάνων του Κινήματος,
 • Τη διαμόρφωση νέων προοδευτικών κοινωνικών συμμαχιών στα δυναμικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, τις δυνάμεις της γνώσης – παραγωγής- ανάπτυξης-εργασίας, τους νέους, τους «μη προνομιούχους» και τους κοινωνικά αποκλεισμένους,
 • Την αυτονομία της πολιτικής του από τα «γνωστά – μεταλλαγμένα» παράκεντρα της εξουσίας, τα συντεχνιακά συμφέροντα & διεκδικήσεις, τις τοπικιστικές διεκδικήσεις και πελατειακές σχέσεις,
 • Τη λειτουργία του με όρους αντίστοιχους ενός «μαθησιακού οργανισμού», που θα μαθαίνει και εξελίσσεται από τις επιτυχίες και τα λάθη του.

Ως ενεργοί πολίτες - μέλη / φίλοι του ΠΑΣΟΚ, συνειδητοποιούμε ότι έχουμε φτάσει στο τέρμα μιας πολύχρονης διαδρομής, κατά τη διάρκεια της οποίας κάθε ένας και όλοι μαζί έχουμε αποκτήσει εμπειρίες ζωής που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις και να πορευτούμε με νέους όρους στο μέλλον, αξιοποιώντας μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Εθνικών Εκλογών και μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2007, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια εικόνα ασύμβατη της φυσιογνωμίας του και της συνεισφοράς του στα πολιτικά δρώμενα του τόπου μας και στην Ελληνική Κοινωνία γενικότερα. Κατά τη διάρκεια της «προεκλογικής εκστρατείας» για την εκλογή του νέου Προέδρου, κατεγράφησαν πληθώρα "συμβάντων & περιστατικών" αντίστοιχων της παθογένειας που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η πολιτική σκηνή της Χώρας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε μπροστά με αυτούς τους όρους.

Έχουμε την υποχρέωση να προχωρήσουμε μπροστά :

 • Με το ίδιο πάθος και την ελπίδα που προσήλθαν στις κάλπες οι χιλιάδες απλοί μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, τη θέλησή τους για μια ουσιαστική ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ !
 • Διαχειριζόμενοι με αποτελεσματικότητα και με όλους τους όρους δημοκρατικής ευαισθησίας που διέπει το Κίνημα και τον Πρόεδρό μας, τις διαφορετικές απόψεις / ρεύματα, διασφαλίζοντας από σήμερα μέχρι και τη λήξη του Συνεδρίου, τη νέα μας πολιτική ταυτότητα όπως επίσης μια νέα στρατηγική και ένα σαφές / ρεαλιστικό πλάνο δράσεων.

Είμαστε υποχρεωμένοι, αξιοποιώντας το βασικό πλαίσιο αρχών και κανόνων δημοκρατικής λειτουργίας που ορίζονται στο Καταστατικό του Κινήματός μας & διασφαλίζοντας αντιστοίχως την τήρηση των σχετικών διαδικασιών του, να αναδείξουμε με καθαρότητα και σαφήνεια τα σημεία εστίασης για τη σταδιακή αλλαγή και ουσιαστική αναδιοργάνωση του Κινήματος σύμφωνα με τις ανάγκες της νέας εποχής και της Ελληνικής Κοινωνίας.

Είναι πλέον πασιφανές ότι υπάρχει έντονη η ανάγκη για μια νέα εναλλακτική πρόταση, ικανή να κερδίσει και να συσπειρώσει γύρω της τις νέες γενιές, όπως άλλωστε αυτό έπραξε το ΠΑΣΟΚ - επί σειρά ετών - ως Κίνημα : Πατριωτικό – Ριζοσπαστικό – Σοσιαλιστικό – Κίνημα των μη προνομιούχων, Κίνημα Κοινωνικής Δικαιοσύνης & Απελευθέρωσης – Κίνημα αλλαγής – Μεταρρύθμισης & Εκσυγχρονισμού.

e-Περιηγητής [ΔΧΜ], Ιαν 2008