Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012Η κρίση στο πολιτικό σύστημα, δηλώνει ότι το πρόβλημα βρίσκεται στη λειτουργία του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος - Μήπως θα πρέπει να το δούμε ?


Ξεκινώ την τοποθέτησή μου, αξιοποιώντας έναν προβληματισμό – διαπίστωση μιας Ελληνίδας, η οποία σε κάποια σελίδα του διαδικτύου σημείωσε τα εξής : « Όταν η πολιτική περνά τα σύνορα των ιδεών και των ιδεωδών, όταν παύει να είναι τέχνη και καταφεύγει σε τεχνάσματα για την κατάκτηση της εξουσίας με σκοπό την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων, τότε η Δημοκρατία αλλοιώνεται, αποδυναμώνεται, αποκτά ελλείμματα κι η κοινωνία αδιέξοδα. Μια κοινωνία σε αδιέξοδο στον καιρό της αδιέξοδης Δημοκρατίας» (Ι. Παπαιωάννου, Δικηγόρος)» !
              


       Έχοντας λοιπόν σημεία αναφοράς : [α] Τα όσα έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στη Χώρα μας & [β] Τη διαπίστωση της Ι. Παπαϊωάννου, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι πρωταρχικός στόχος της όποιας προσπάθειας συντελεστεί από πολιτικά πρόσωπα / πολιτικές οργανώσεις / οργανώσεις πολιτών, δεν μπορεί πλέον παρά να είναι : «Η συγκρότηση ομάδων με σκοπό την κατάθεση και την προώθηση ιδεών και προτάσεων για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των πολιτικών κομμάτων και της αναγκαίας συμβολής τους στην αναβίωση / επαναθεμελίωση της σύγχρονης Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας» !!!

Τα ερωτήματα που τίθενται σήμερα θα πρέπει να απασχολήσουν / απαντηθούν άμεσα τα "πολιτικά κόμματα - πολιτικές οργανώσεις", είναι κατά τη γνώμη μου τα εξής : 

[α]  Τι είδους Δημοκρατικό Πολίτευμα διαμορφώσαμε όλα αυτά τα χρόνια, 

[β] Πόσοι από τους θεσμούς του λειτουργούν ή πόσοι άλλοι έχουν θεσμοποιηθεί καταργώντας συνειδητά αυτούς που θεσμοθετήθηκαν με όλους Δημοκρατίας ? 

[γ] Ποιες είναι αναγκαίες ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και όχι ΜΕΤΑ-ρυθμίσεις, που πρέπει να συντελεστούν συνολικά στη λειτουργία του Κράτους μας, έτσι ώστε του εξασφαλίσουν στην εποχή της παγκοσμιοποίησης την Ανεξάρτητη λειτουργία του, τόσο προς όφελος των πολιτών του όαο και της παγκόσμιας κοινότητας ? 

e-periigitis, 29/12/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: