Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008

Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεκτικών σχεδίων ανάπτυξης του Δήμου
Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεκτικών σχεδίων ανάπτυξης του Δήμου με ρεαλιστικούς στόχους, που απηχούν των απαιτήσεων και προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας :Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Δημοτικής Αρχής και την ... παρουσίαση-τελική έγκριση του Προϋπολογισμού 2008 για το Δήμο Χολαργού [!], κατέγραψα ένα σύνολο σκέψεων σχετικά με τη διαδικασία που θα επιθυμούσα να βιώσω ως Δημότης/Έλληνας Φορολογούμενος για το σχέδιο μεσο-μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της περιοχής διαμονής μου. Η γραπτή αποτύπωσή τους σε ένα χαρτί και εκ νέου ανάγνωσή τους, με έκαναν να νοιώσω ότι μάλλον ζητάω πολλά για τα σημερινά δεδομένα και πρακτικές διοίκησης / διαχείρισης του Δήμου !!! Στις αμέσως επόμενες γραμμές παραθέτω μερικές από αυτές τις σκέψεις μου :


ΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ : Το πλάνο δράσης για την ανάπτυξη του Δήμου, αναδεικνύεται για τη Δημοτική Αρχή σε βασικό εργαλείο για τη διοίκηση ενός συνόλου συνεκτικών δράσεων, με σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους, όπου :

(α) Προβλέπεται μια ισορροπημένη ανάπτυξη της περιοχής – σύμφωνα με τις ανάγκες του σήμερα και τις ευκαιρίες που διαφαίνονται στο άμεσο μέλλον - χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν αντίστοιχα τις δικές τους ανάγκες με αντίστοιχα μοντέλα ανάπτυξης,

(β) Απηχούν των απαιτήσεων και προσδοκιών των δημοτών και των παραγωγικών τάξεων, αξιοποιώντας κατά τρόπο βέλτιστο τους διαθέσιμους πόρους και τις ανεγνωρισμένες αναπτυξιακές – παραγωγικές και ανταγωνιστικές δεξιότητες του Δήμου, χωρίς όμως το σύνολο των δράσεων να αποβαίνει σε βάρος της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Δήμου,
Κεντρικός στόχος του σχεδίου ανάπτυξης είναι : Η διαμόρφωση μιας περισσότερο ελκυστικής και ανταγωνιστικής πόλης με σημείο αναφοράς τον ίδιο τον άνθρωπο και το «οικοσύστημα» στο οποίο ζει και αναπτύσσεται.

Η Δημοτική αρχή & αιρετοί εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας :
  1. Ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις επιδόσεις των επιμέρους δράσεων που έχει ενσωματώσει στο σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου,
  2. Διασφαλίζουν την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, ως προς τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεών της σε σχέση πάντοτε με τους αντίστοιχους στόχους που είχε θέσει και γνωστοποιήσει με τις προγραμματικές της θέσεις και προτάσεις,
  3. Ενθαρρύνουν / διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες ανασκόπησης των αποτελεσμάτων του έργου της, καταγράφοντας και αξιοποιώντας τις απόψεις / θέσεις / προτάσεις της τοπικής κοινωνίας έτσι ώστε μετά από αξιολόγησή τους να ενσωματωθούν σε κείμενα αποφάσεων του Δήμου ή αντίστοιχα κείμενα προτάσεων / θέσεων.
  4. Επενδύουν στη διαμόρφωση νέων σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία, ενημερώνοντας τα μέλη της με όλους τους όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης του Δήμου, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας στη συνδιαμόρφωση των σχεδίων ανάπτυξης του Δήμου.
Μήπως ζητάω πολλά ?
e-Περιηγητής [ΔΧΜ], Ιανουάριος 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: