Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2008

Τοπικά Δίκτυα Ενεργών Πολιτικών : Άμεση ανάγκη !!!


Σε λογικές που θέλουν / προτείνουν το"κλείσιμο" ή την "κατάργηση" των πάλαι ποτέ Δημοτικών Οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ, προτείνω την ανασυγκρότηση / ουσιαστική μετεξέλιξή τους και μετονομασίας τους σε ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.


Το εύρος λειτουργίας των Τοπικών Δικτύων Ενεργών Πολιτών, όπως επίσης ο ρόλος και αποστολής τους αποτυπώνεται με απόλυτη σαφήνεια και καθαρότητα στο ισχύον Καταστατικό του Κινήματος.

Η προτεινόμενη μετονομασία και μετεξέλιξη των Δημοτικών Οργανώσεων σε Τοπικά Δίκτυα Ενεργών Πολιτών, δίνει την πραγματική διάσταση των νέων σχέσεων που επιθυμεί και επιδιώκει να διαμορφώσει το ΠΑΣΟΚ με την ίδια την κοινωνία. Ωστόσο, για να μην πάει "άπατη" και αυτή η προσπάθεια, θα πρέπει να συνοδευτεί με ένα σαφές / ρεαλιστικό και συγκεκριμένο πιλοτικό πλάνο ανασυγκρότησης και επαναλειτουργίας των σημερινών ΔΟ, με λιτές και ευέλικτες δομές οργάνωσης που θα ευνοούν και θα ενισχύουν την αμφίδρομη / διαλεκτική σχέση "Κινήματος - Κοινωνίας - Κινήματος". Αυτό βεβαίως προϋποθέτει μια νέα αντίληψη στις δομές / οργάνωση και λειτουργία συνολικά του Κινήματος.

Οι περιοχές και τα πρόσωπα που θα επιλεγούν για :
[α] Την πιλοτική έναρξη λειτουργίας των Τοπικών Δικτύων Ενεργών Πολιτών &
[β] Την ανάδειξη του νέου ρόλου και αποστολής τους,
θα πρέπει να έχουν επιδείξει - με τις μέχρι σήμερα δράσεις και πρωτοβουλίες τους - πνεύμα ενθουσιασμού και διάθεσης για συμμετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες προώθησης ουσιαστικών αλλαγών και τομών, απαλλαγμένοι από στείρες συντεχνιακές / τοπικίστικες διεκδικήσεις. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιπαρατεθούν γόνιμα και δημιουργικά με παλαιοκομματικές λογικές, αποφεύγοντας ανούσιες συγκρούσεις & ατέρμονες ομφαλοσκοπήσεις, επικεντρώνοντας τη δύναμη των ενεργειών τους στην ανάδειξη της ουσίας και των αποτελεσμάτων των ενεργειών τους.

Χρειάζεται η συμβολή / συνδρομή νέων και άφθαρτων προσώπων! Το ΠΑΣΟΚ, επιβάλλεται να ανασυνταχθεί και να εστιάσει τις προσπάθειές του στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, διαμορφώνοντας ένα ελκυστικό / ρεαλιστικό πλαίσιο ιδεολογικών και πολιτικών θέσεων που θα λειτουργήσει ως μαγνήτης προσέλκυσης - συσπείρωσης νέων μελών-φίλων-μαχόμενων ενεργών πολιτών.

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Vs Δημοτικές Οργανώσεις "σφραγίδες" :

1] Βασικό κύτταρο για τη σταθερή ανάπτυξη / μετεξέλιξη του Κινήματος, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και την ουσία των προβλημάτων που την απασχολούν,

2] Κομβικό σημείο για την ουσιαστική ενίσχυση της διαλεκτικής σχέσης Κινήματος [Κορυφής] και Κοινωνίας [Βάση] & κατ’ επέκταση τη σταδιακή αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία

3] Σημείο αναφοράς για την ουσιαστική προβολή / επικοινωνία – με όλα τα διαθέσιμα μέσα και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο – των πολιτικών θέσεων /πρωτοβουλιών του Κινήματος, για την διευθέτηση / επίλυση τοπικών και ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων,

4] Σημείο προβολής και ανάδειξης των πρωτοβουλιών και των αποτελεσμάτων που επέτυχαν τα Τοπικά Δίκτυα Ενεργών Πολιτών, είτε ως αποτέλεσμα πολιτικής δράσης ενταγμένης σε ένα συγκεκριμένο πλάνο πολιτικής δράσης του Κινήματος ή ως αποτέλεσμα συνεργασίας με Επιτροπές Πρωτοβουλίας Πολιτών / ΜΚΟ κλπ επί τη βάση κοινά αποδεκτού πλαισίου αρχών και στόχευσης

5] Σταθερό σημείο επαφής και επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία, μέσω του οποίου διευκολύνεται ο διάλογος, η διαβούλευση και ενισχύονται σταθερά τις διαταγμένες σχέσεις εμπιστοσύνης πολιτών και πολιτικής, πολιτών και Κινήματος,

6] Σημείο αναφοράς για την ενίσχυση και σταθερή ενδυνάμωση του αυτόνομου πολιτικού λόγου του Κινήματος,

7] Σημείο επαφής /εξοικείωσης των πολιτών με τις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και ανταλλαγής θέσεων και απόψεων blogs etc

8] Φυτώριο ιδεών / προτάσεων, μέσω των οποίων εμπνέεται, επαναπροσδιορίζοντας έγκαιρα τα σημεία εστίασής του σύμφωνα με τις ανάγκες των καιρών και βεβαίως της κοινωνίας

Αν υπάρχει διάθεση & θέληση....τότε έχουμε ελπίδες !!!

Για το πρώτο είμαι σίγουρος...για το δεύτερο όμως [θέληση] ....?

e-Περιηγητής [ΔΧΜ], Ιανουάριος 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: